The Celtic Literature Coỻective

kyuoessi myrdin agỽendyd ychỽaer.
Jes. MS 111 (Llyfr Coch Hergest)
col. 577-583

DEuthum i attat y atraỽd ygnadaeth
y gogled y gennyf. syỽ pob tut traeth-
ỽyt ỽrthyf. Yr gỽeith arderyd ac erydon
gwendyd armeint dybyd arnaf eneichiat
kyued kwd af. Kyuarchaf ym ỻaỻogan
vyrdin gỽr doeth darogenyd.kan hepcoryd
ohonaf. pari anbiniganthaỽ. Yngerd
gadauel aui koel. kymry yỽ bi. kyuarch
auel rỽyd yỽ arỽyd ryderch hael. Kanys
ryderch bieu ffaỽ. achymry oỻ y danaỽ,
neu gỽedy ynteu kỽdaỽ. Ryderch hael
gymynat gelyn gỽan teỽ y [...] wan
acỽy. dyd gỽynwyd yn ryt [...] tawy,
Ryderch hael dan yspeit ge [...] lyn,
dinas beird bro glyt kỽd. aa ef ot a
yr ryt. Mi ae dyweit y wendyd. kan
amkyueirch yngeluyd. na byd ryderch
hael drennyd. Kyuarchaf ym clotleỽ
ỻaỻaỽc. annynnaỽc ynỻuyd. neu wedy
ryderch pỽy vyd. O leas gỽendoleu y
gỽaetfreu arderyd handỽyf oeithur. mor-
gant uaỽr uab sadyruin. Kyuarchaf
ym clotleỽ ỻaỻaỽc kerglyt. kyt ỻiant.
pỽy wledych wedy morgant. O leas
gỽendoleu y gỽaetfreu arderyd y fynnyy,
paham ym keugỽaladyr. gỽaet gỽlat
yuryen. Kysliỽ dybenn ac aryen gacaf,
gỽares duỽ dy anghen. pỽy wledych wedy
uryen. Digones douyd digued aranf
claf ỽyf ordiwed. maelgỽn hir ar dir
gỽyned. Oys gar ymbraỽt. yt vych vyg
kalon. drỽc vy hoen am ryd drych neu we-
dy maelgỽn pỽy wledych. Run y enỽ
rugyl y soffaỽt. ygkynnor bydin brỽydra-
ỽt. gỽae brydein or diwarnaỽt. Cann
ỽyt kedymdeit achanon kunỻeith. athal

[577]

=========================================

waỽr a borthỽn. kwda gỽyned gỽedy run,
Run y enỽ ryuel ovri. aoganaf y dyderbi.
gỽendyn gỽlat yn anghat veli. Kyfuar-
chaf ym clotleỽ ỻaỻaỽc. an vynnaỽc yg-
kyni. pỽy wledych wedy beli. Cannethyỽ
uympỽyỻ gan wyỻyon mynyd. amy
hun ynagro. wedy beli y uab ef iago.
Can ethyỽ dy bỽyỻ gan wyỻyon my-
nyd a thyhun ynagro. pỽy wledych wedy
iago. amgỽrth gyuarch ymbrytuan.
y gyuedeu neut eban gỽedy iago y uab
ef katuan. Y kerdeu ry draethassamo
dyuot clot bodrydan. pỽy wledych wedy
katuan. Gỽlat kadwaỻaỽn ỽryt maỽr,
pedryuael byt. ry glywawr dygỽydit
penn eigyl y laỽr. a hyt byt y hetmyc-
caỽr. O welet dy rud mor greulaỽn y
daỽ ym bryt neut annogaỽn. pỽy wle-
dych [...] wedy kadwaỻaỽn. Gỽr
hir [.......] yn vn paladyr. goreu mab
[...........] kymro katwalaỽdyr .
[............] am gỽrthgyuarch yn
glaer y gynnedueu neut abar. pỽy
wledych wedy katwalaỽdyr. Jdwal.
Ath gyfuarchaf ynglaear. clotleu go-
reu dyn dayar. pỽy wledych wedy Jdw-
al. Gỽledychaỽt wedy idwal ynỻỽrỽ
dyuynuyn diarchar ysgỽydwyn hoỽel
uab kadwal. Kyfuarchaf ymclotleu
ỻeỻaỽc anuynnaỽc yn ryuel. pỽy wledy3
wedy howel. Mi ae dywedaf y glot ovri.
gỽendyd kyn esgar athi. gỽedy hoỽel
rodri. Kynan ymon aui nyt achatuo
y deithi. achyngalwer mab rodri.
mab kaeledigan vi. Kyfuarchaf o ech-
lyssur byt. am dyweit ychwaryan.
pỽy wledych wedy kynan. O leas
gwendoleu yggwaetfreu arderyd. di-
goni o vraỽ. meruin vrych odir manaỽ,
Kyfuarchaf ymclot ovri. vraỽt kerd
oleu oreudyn. pỽy wledych wedy mer-
uin. Dywedỽyf nyt odrycaỽr. ormes

[578]

=========================================

brydein pryderaỽr. wedy meruyn rodri
mawr. Kyuarchaf ymclotleu ỻaỻaỽc an-
nynnaỽc yndyd gaỽr. pỽy wledych wedy
mab rodri maỽr. arlann konỽy kymỽy
duỽ merchyr etmychaỽr ydauaỽt. arben-
nic aryen anaraỽt. Kyfuarchaf ym clot-
leu ỻaỻac. annvynnaỽc yndyd gwaỽt. pỽy
wledych wedy anaraỽt. ~~~

NEssaf yỽ nes y amser kennadeu an
sel y bennaeth yn ỻaỽ howel. ys bar-
godyein ny bissỽys. ny byd nes y baradỽys.
nyt gỽaeth urd odyn noc urd oeglỽys.
Kyfuarchaf ymychyein vraỽt aweleis
yglot gein. pỽy wledych wedy bargotyein,
Blỽydyn a hanner y ueruer vrehyryeit,
euhoes adiuyrrer. diuenwir pob dibryder.
Can ỽyt kedymdeith achanon kunỻeith,
trugared duỽ yth eneit. pỽy wledych we-
dy brehyryreit. Dyrchauaỽt unic ogud.
nyt a chatuo y deurud. kynan y kỽn kym-
ry bieiuyd. Kyuarchaf oy echlyssur byt,
ym dywet yn chweryan. pỽy wledych
wedy kynan. Gỽr peỻennic o dramyr.
torrant gaereu bierthyr. dywedynt vren-
hin o vrehyr. Kyuarchaf oechlyssur byt,
kan gỽdost y ystlyr. pỽy wledych wedy bre-
hyr. Disgoganaf seruen wynn. ken-
nat gỽastat ysgỽydwyn. gleỽ gadarn gar-
char gylchwyn. treiglaỽt bro bradaỽc
ynbyn. ef grynnaỽt hỽnt racdaỽ hyt
ymprydein. Kyfuarchaf ymbraỽt y
gỽynn. kanys mi aehamouyn. pỽy wle-
dych wedy seruen wynn. Deu ysgỽyd
wyn veli. adyvi y uaeth awnant dyuysgi.
nac eurin hedỽch vi. Kyuarchas ym
clot leu ỻaỻaỽc annwynnaỽc yngkymry.
pỽy wledych wedy deu. Ysgỽydwynn ueli,
Vnic arỽynaỽl. ar wyneb kedaỽl kynghor-
aỽt kat diffret. awledych kynnor gorunnet.
Kyuarchaf ymclotleu ỻaỻaỽc annwyna-
ỽc ynỻuyd. pỽy yr unic arwynnawl a daro-
geny di y uaeth. pỽy y enỽ pa du pan vyd,
Gruffudd y enỽ geidaỽl mirein gỽnawt ef

[579]

=========================================

gan argan kyngrein. a wledych ar
dir prydein. Kyuarchaf ym clotleu ỻa-
ỻaỽc. an wynnawc ygkadeu. neu gỽedy
gruffud pieu. Dywedwyf nyt odryc-
ker ormes prydein pryderer. gwedy gru-
ffud gỽyn gwarther. Kyuarchaf ym
clotleu ỻaỻaỽc annỽynnaỽc yn ryuel.
pỽy wledych wedy gỽynn gỽarther.
Wi awendyd wen maỽr adrasdil gogan,
chwipleian chwedleu. atkas gwehelieith
a uyd deu idas. am dir etmykaỽr oe gỽir
hir alanas. Kyuarchaf ymclotleu ỻaỻ-
aỽc annwynnaỽc ygkadeu. pwy wledych
wedy ỽynteu, Dilgoganaf nat gỽas beid,
brenhin ỻew ỻaỽdiwreid. gyluin geuel ga-
uel bleid. Kyuarchaf ymehalaeth uraỽt
aweleis yn veduaeth. o dyna pỽy auyd
pennaeth. Kyniuerỽch arif yser. kynhe-
bycker y niuer. ef yỽ ymackỽt deu hanner,
Kyuarchaf ymdiuuner uraỽt. aỻwed
bydin bud ner. pỽy wledych wedy deu han-
ner. Kymysc gỽydelieith yn aer achymro,
achymrud daer. ef yỽ arglỽyd ỽyrth prif
gaer. Kyuarchaf ym diagro uraỽt a
darỻewys ỻyuyr cado. pỽy wledych wedy
euo. Mi ae dyweit oreget. kan am kyueirch
ynogonet. keneu henri ryuyget. byth
ynyoes nyt oes waret. Kyuarchaf yclot
o vri vraỽt annwynnaỽc ygkymry.
pỽy wledych wedy mab henri. Pan uo
pont ar daf ac araỻ ardywi y daỽ ar
loegyr dyuysgi. ami disgogaf wedy
mab hennri. brenhin na vrenhin brith-
uyt aui. Kyuarchaf ymbraỽt y gỽyn,
kanys mi ae hamouyn. pỽy wledych
wedy brenhin na vrenhin. ỻet ynuyt
urenhin adaỽ agỽyr ỻoegyr ynydỽyỻaỽ,
ny byd gỽlatlỽyd y danaỽ. Myrdin dec
daỽnglot gywyt. ỻidyaỽc mymyt. beth
auyd ynoes yn vyt. Pan uo ỻoegyr yn
griduan a chymry yn drycanyan y byd
y ỻuyd bỽhỽman. Myrdin dec daỽn leue-
ryd. na dywet ỽrthyf gelwyd. beth auyd

[580]

=========================================

wedy ỻuyd. Ef agyfyt un orchwech.
ary uu ynhir ynỻech. ar loegyr a uyd gor-
trech. Myrdin dec daỽnglot wely. troyt y
gỽynt o vyỽn ty. pỽy wledych wedy hynny.
Deuot yỽ dyuot owein. a goresgyn hyt
lundein. a rodi ygymry goeluein,
Myrdin dec daỽnglot bennaf. kanys yth
eir y credaf. owein pa hyt y para,
Gỽendyd gwarandaỽ letkynt. troyt y
gỽynt yr dyffrynt. pump mlyned adỽy
ualkynt. Kyuarchaf ym ehalaeth uraỽt
a weleis yn ueduaeth. odyna pỽy auyd
pennaeth. Pan uo owein ym manaỽ a
chat ymprydyn geirỻaỽ. biaỽt gỽr ef
a gỽyr idaỽ. Kyuarchaf ymehalaeth vraỽt
a weleis yn ueduaeth. o dyna pỽy a uyd
pennaeth. Pennaeth y uaeth aorgesgyn
eluyd. gỽlat wynuyt drỽy lewenyd. Kyuar-
chaf ym ehalaeth uraỽt aweleis yn uedua-
eth odyna pỽy auyd pennaeth. Elit
ỻeuein yn dyffrynt. beli hir ae wyr gorw-
ynt. gỽynn eubyt gymry a gỽae gynt,
Kyuarchaf ym clotleu ỻaỻaỽc annwyn-
naỽc yghadeu. neu wedy beli pieu. Elit
ỻeuein yn aber beli hir ae wyr ỻaỽer. gỽyn
eubyt gymry gỽae wydyl. Kyuarchaf ym
clotleu ỻaỻaỽc annwynnaỽc yn ryuel. pa
y wae ywydyl. Disgoganaf un dyffyawc.
gỽyned gwedy aỽch traỻaỽt. goruot yỽch
arbop kiwdaỽt. Canon morurynn mor-
unet. oedyn myrdin urych vreisc liwet.
padaỽ yny deu ouunet. Pandisgynno ka-
dwaladyr aỻu ỻydan gantaỽ kymwed. duỽ
merchyr yamỽyn gỽyr gỽyned. asdeubyd
gỽyr kaer gamwed. Nac ysgar yn an-
trwydal ami oangwarth yr gynnadyl.
padu y disgyn kadwaladyr. Pandisgyn-
no kadwaladyr yndyffryn tywi. biaỽt
trathrum ebyr. gỽasgỽaraỽt brythot brith-
wyr. Kyuarchaf ym ehalaeth uraỽt
a weleis yn ueduaeth. pỽy wledych odyna
eth. Panuo teir ieithyaỽc taeỽc ym
mon. ae uab yn gunnachaỽc. ry glywaỽr

[581]

=========================================

gỽyned goludaỽc. Pỽy gỽascar ỻoegyr
yar diwed mor. pỽy y gỽyn ardeued.
neu gymry pỽy vyd eu gỽared. Taryf
rywyr athỽryf ryderch. abydinoed kadw-
aladyr. y ar dardennin auon. torrynt aỻ-
wed gỽyr. Nac ysgar yn anrtywyadyl
ami oangỽarthyr gynnadyl. paleas
adỽc kadwaladyr. as gỽan gỽaeỽ o ergr-
ywyd ỻog. a ỻaỽ kynndiwedyd. dybyd
gymry gỽarth or dyd. Nac yscar yn
antrwyadyl ami. oangwarth yrgynnad-
yl. pahyt y gỽledych kadwaladyr.
Tri mis teir blyned teithyon. a thrychat
mlyned kyflaỽn. kadeu gỽeitheu gwledy-
chant. Nac yscar yn antrỽyadyl a mi
oangwarth yr gynnadyl. pỽy wledych
wedy kadwaladyr. Y wendyd ydywedaf
oes tragoes disgoganaf. wed kadwa-
ladyr kynda. ỻaỽ argled araỻ argroes
gogelet baỽp y einyoes. gan gyndaf ky-
mot nytoes. Neut agannaỽt uudyssy-
aỽc gỽyned gỽedyaỽch traỻaỽt. gor-
uot yỽch arbob kiwtaỽt. achiwtaỽt
plant adaf a henynt oe gỽaỽt. adioes
gỽaret hyt uraỽt. Or pan el kymry
heb hanhorthỽy. kat heb gadwat eu deu
rud oỻ mal ygaỻor na pỽy auyd penna-
eth. Gỽendyd meuenedus virein. kyn-
taf katraf ym prydein. ar ylỽch gymry
druein. Pandyuody lat dylyet uchaf,
ouorhyt weryt dylat diwed riein orffen
byt. Euwedy dylat dylyet uchaf. pỽy
uyd adrefnaỽr a vi ỻann ae rann perigl-
aỽr. narann periglawr nacherdaỽr
ny byd nac adreidya yr aỻaỽr. yny dy-
gỽydho nef arlaỽr. ỻaỻaỽc kan amha-
tebyd. myrdin uab moruyn geluyd. tru-
an achwedyladywedyd. as dywedaf y
wendyd. kanys dỽys ym kyuerchyd. dy
lat diwed riein vyd. a rydywedeis i hyt
hynn y wendyd waessaf unbyn. diderbyd
kymeint timmyn. ỻaỻaỽc kan amdid-
erbyd. neu yr eneit dyurodyr. pabenna-
eth
[582]

=========================================

y uaeth auyd. Gỽendyd wenn benn
mynogi. asdywedaf yndifri. nabyd
pennaeth byth wedi. Och annỽylor oer
esgar. gỽedy dyuot yn drydar. gan un-
ben deỽr diarchar. dy ylodi y dan dayar,
Gỽasgaraỽt awel awyr pỽyỻ drut
adỽyỻ ot gerdir. gỽennffaỽt hyt vraỽt
ys dir. Och leas di veduaeth. neut ym
dianmaeth. hoet da adoet pandygir
clot vrno. pỽy draetho gỽir. Olochw-
yt kyuot athauot ỻyfreu awen heb
arsỽyt achwdyl bun a hun breudwyt,
Marỽ morgeneu marỽ kyfrennin
moryal. marỽ moryen mur trin. try-
maf hoet am dyadoet ti vyrdin. Digo-
nes douyd digued arnaf marỽ morge-
neu. marỽ mordaf. marỽ moryen. ma-
rỽ agaraf. Uy un braỽt nacheryd ar-
naf yrgỽeith arderyd ỽyf claf kyuar-
ỽydyt a geissyaf. y duỽ yth orchymyn-
naf. ath orchymynnaf ditheu y benn
y creaduryeu. gỽendyd wenn atlam ker-
deu. Y kerdeu ry drigyassant. o dyuot clot
bodrydant och duỽ ỽynt aduant.
Gỽendyd na vyd anhylar. neur roet
y ỻỽyth yr dayar. diofryt obaỽp a gar,
Ymbyỽ nyth diofredaf. ahyt vraỽt yth
goffaaf. dy ffossaỽt traỻaỽt trymaf.
Escut gorwyd rỽyd gỽynt amchyniyn-
af. vy eirioes vraỽt y ren ryỽ goreu.
kymer gymun kynn agheu. Ny chym-
meraf gymun gan ysgymun uyneich
ac eu tỽygeu ar eu clun. am kymuno
duỽ ehun. Gorchymynnaf inneu vy eiry-
oes vraỽt yny gaer wertheuin. gogelet
du o vyrdin. Gorchymynnaf inheu vy
eiryoes chwaer. yny gaer wertheuin,
gogelet duỽ o wendyd. Amen.

[583]