The Celtic Literature Coỻective

Gnaỽt gỽynt ordeheu
Jes. MS 111 (Llyfr Coch Hergest)
col. 1031

Gnaỽt gỽynt ordeheu. gnaỽt atneu yn ỻann,
gnaỽt gỽr gỽann godeneu; gnaỽt y dyn
ofyn chwedleu. gnaỽt yvab ar uaeth uoetheu.
Gnaỽt gỽynt ordỽyrein. gnaỽt dyn bronrein
balch; gnaỽt mỽyalch ymplith drein; gnaỽt rac
trahatraỻeuein. gnaỽt yggwic kael kic ourein.
Gnaỽt gỽynt orgocled. gnaỽt rianed chwec.
gnaỽt gỽr tec yggỽyned; ngaỽt y dreyrn arlỽy
gỽled. gnaỽt gỽedy ỻynn ỻeturyded,
Gnaỽt gỽynt or mor. gnaỽt dygyuor ỻanỽ
gnaỽt yuanỽ uagu hor; gnaỽt yuoch turyaỽ kylor.
Gnaỽt gỽynt or mynyd. gnaỽt meryd ymro.
gnaỽt kael to yggweunyd: gnaỽt arlaeth maeth
dyn creuyd. gnaỽt deil agỽyeil agỽyd,
Gnaỽt obastardaeth grynnỽryaeth arwyr; a-
gỽraged drỽc meduaeth. a chyni ar wyr a gorỽyr
waeth waeth,
Gnaỽt nyth eryr ymblaendar. ac ygkyfyrdy
gỽyr ỻauar; golỽc vynut ar agar,
Gnaỽt dyd acanỻỽyth ygkynnỻeith gayaf, kyn-
reinyon kynrỽytyeith: gnaỽt aelwyt diffyd yndiffeith,
Crin calaf aỻif yn nant. kyfnewit seis ac ary-
ant. digu eneit mam geublant,
Y deilen a dreuyt gỽynt. gỽae hi oe thynghet;
hen hi eleni y ganet,
Kyt boet bychan yskeluyd. ydadeil adar yggorỽ-
yd coet; kyuoet vyd da a detwyd,
Oerwlyb mynyd oerlas ia, ymdiryet y duỽ nyth
dỽyỻa; nyt edeu hirbwyỻ hirbla,

[1031]