The Celtic Literature Coỻective

Gorwyn blaen onn.
Jes. MS 111 (Llyfr Coch Hergest)
col. 1033-1034

Gorwyn blaen onn. hirwynnyon vydant.
pandyuant ymblaen neint; brongỽala hiraeth
Gorwyn blaen neint deweint hir kei- [y heint,
mygir pob kywreint; dyly bun pỽyth hun y heint,
Gorwyn blaen helic eilic pysc ynỻynn gochwi-
ban gỽynt yỽch blaen gỽrysc man; trech anyan noc
Gorwynblaen eithin achyfrin adoeth ac [adysc
anoeth disgethrin; namynduỽ nyt oes dewin,
Gorỽyn blaen meiỻyon digaỻon ỻyfỽr ỻudedic
edigyon: gnaỽt ar eidil o ualon ~
Gorwyn blaen kaỽn gỽythlaỽn eidic ysodit ac
digaỽn; gỽeithret caỻ yỽ caru yn iaỽn,
Gorwyn blaen mynyded rac anhuned gayaf
crin caỽn trỽm crin kaỽn trỽm; rac neỽyn nytoes wyled,
Gorwyn blaen mynyded hydyr oeruel gayaf crin
kaỽn crỽybyr arued; whefris gỽaỻ yn aỻtuded,
Gorwyn blaen derỽ chwerỽ bric onn. rac hwyeit
gỽesgereit tonn; pybyr bỽyỻ peỻ oual ymkaỻon.
Gorwyn blaen derỽ chwerỽ bric onn chec cuỽr
chỽerthinat ton: nychel grud kystud kaỻon,
Gorwyn blaen egroes. nyt moes caledi: katwet
baỽp y eiryoes; gỽaethaf anaf yỽ anuoes,
Gorwyn blaen banadyl. kynnadyl yserchaỽc. gor-
uclyn kangeu bacỽyaỽc: basryt gnaỽthyfryt yn hunaỽc
Gorwyn blaē auaỻ amgaỻ pob dedwyd. wheueryd
y araỻ: agỽedy karu gadu gỽaỻ,
Gorwyn blaen auaỻ amgaỻ pob dedwyd. hir
dyd meryd maỻ: crỽybyr arwaỽr carcharaỽr daỻ.
Gorỽyn blaen coỻ. geir digoỻ bre. diaelc uyd
pob ffoỻ; gỽeithret cadarn cadỽ aruoỻ,
Gorỽyn blaen corsyd. gnaỽt meryd yndrỽm.
a ieuanc dysgedyd; ny thyrr namỽyn ffol y ffyd,
Gorwyn blaen elestyr. bit venestyr pob drut ge-
ir teulu ynysgỽn gnaỽt gan aghyỽir eir tỽnn,
Gorwyn blaen gruc. gnaỽt seithuc ar lỽfyr hy-
dyr vyd dỽfyr ardal glan; gnaỽt gan gywir eir kyvan
Gorỽyn blaen brỽyn kymỽyn biỽ. redegaỽc vyn
deigyr heidiỽ; amgeled amgeled adyn nyt ydiỽ,
Gorỽyn blaen redyn meyln kadaỽarth; mor vyd
diwarth deiỻon: redegaỽc manaỽc meibon.
Gorỽyn blaē kyraỽal gnaỽt goual ar hen, agỽ-
enyn yn ynyal; namynduỽ nyt oes dial,
Gorwyn blaendar, didar drychin; gỽenyn yn
uchel geu vel crin; gnaỽt gan rewyd ry chỽerthin.

[1033]

=========================================

Gorỽyn blaen keỻi gogyhyt ysgỽyd a deil deri
dygỽydyt; awyl agar gỽynn yuyt,
Gorwyn blaen derỽ; oeruerỽ dỽfyr. kyrchit
biỽ blaen betuerỽ; gỽnelit aeth saeth y syberỽ~
Gorwyn blaen kelyn kalet acereiỻ euragoret;
pan gysco paỽb ar gylchet; ny chỽsc duỽ pan
Gorwyn blaen helic hydyr elwic= ryd garet~
gorwyd. hirdyd deilyedic; agaro ygilyd nysdirmic,
Gorwyn blaen brỽyn brigaỽc vyd pan danner
dan obennyd; medỽl serchaỽc syberỽ vyd,
Gorwyn blaen yspydat. hydyrhwylyat gorwyd,
gnaỽt serchaỽc erlynnyat: gỽnelit da diwyt genat,
Gorỽyn blaen berỽr bydinaỽr gorwyd kein
gyfreu koet ylaỽr cherdyt bryt ỽrth agaraỽr,
Gorwyn blaen perth hywerth gorwyd ysda
pỽyỻ gyt a nerth; gỽnelyt agheluydyt an nerth,
Gorwyn blaen perthi. keingyfreu adar. hir
dyd daỽn goleu; trugar daffar duỽ goreu,
Gorwyn blaen erwein. ac elein ynỻỽyn. gỽych-
yr gỽynt gỽyd migyein: eiryaỽl ny garaỽl
Gorwyn blaen ysgaỽ. hydyr =ny gyghein,
anaỽ unic. gnaỽt y dreissic dreiffyaỽ gỽae
a dỽc daffar o laỽ ~~~

[1034]