The Celtic Literature Coỻective

Goreiste ar vrynn aeruyn uymbryt
Jes. MS 111 (Llyfr Coch Hergest)
col. 1034-1035

Goreiste ar vrynn aeruyn uymbryt; a
heuyt nym kychỽyn: byrr vynteith dif-
feith vyntydyn. ỻem awel ỻỽm benedyr byỽ;
pan orwisc coet teglyỽ haf; teryd glaf ỽyf
hediỽ, Nyt ỽyf anhyet; milet nychatwaf ny-
aỻaf darymret: tra vo da gan goc canet ~
Coc lauar agan gan dyd; kyfreu eichyaỽc
yndolyd: cuaỽc gỽeỻ corraỽc no chebyd,
Yn aber cuaỽc yt ganant gogeu. argangheu
blodeuaỽc; coc lauar canet yraỽc,
Yn aber cuaỽc yt ganant gogeu. argangheu
blodeuaỽc; gỽae glaf ae clyỽ yn vodaỽc ~
Yn aber cuaỽc cogeu aganant; ysatuant gan
vymbryt; ae kigleu nasclyỽ heuyt~
Neus edeweis i goc areidorỽc brenn; neurlaes-
sỽys vygkylchỽy. etlit agereis agereis neutmỽy,
Yny vann odyỽch ỻonn dar. ydedeweis i leis
adar; coc uann cof gan baỽp agar,
Kethlyd kathyl uodaỽc hiraethaỽc yỻef teith
odef. tuth hebaỽc; coc vreuer yn aber cuaỽc,

[1034]

=========================================

Gordyar adar gỽlyl neint; ỻewychyt ỻoer oer
deweint; crei vymbryt rac gofit heint,
Gỽynn gỽarthaf neint deweint; hir keinmygir
pob kywreint. dylyỽn pỽyth hun y heneint,
Gordyar adar gỽlyb gro. deil cỽydit di vryt divro,
ny wadaf ỽyf claf heno,
Gordyar adar gỽlyb traeth. eglur nỽyvre e-
halaeth tonn; gỽiỽ caỻon rac hiraeth,
Gordyar adar gỽlyb traeth eglur tonn tuth
ehalaeth; agret ymabolaeth carỽn bei kaffỽn etwa eth,
Gordyar adar ar edryỽy ard. bann ỻef cỽn
yndiffeith. Gordyar adar eilweith,
Kynnteuin kein pob amat pan vryssyant
ketwyr y gat; mi nytaf anaf nymgat ~
Kynteuin kein ar ystre; pan vrys ketwyr y
gatle; mi nyt af anaf amde,
ỻwyt gỽarthaf mynyd breu blaen onn; oebyr
dy hepkyr tonn; peuyr peỻ chỽerthin omkaỻon,
assymy hediỽ penn y mis. yny westua yd edeỽ-
is; crei vymbryt cryt am dewis,
Amlỽc golỽc gỽylyadur; gỽnelit syberỽyt
segur; crei vymbryt. cleuyt am cur,
Alaf yneil meil am ved. nyt eidun detwyd dy-
hed; amaerỽy atnabot amyned,
alaf yn eilmeil am lat: ỻithredaỽr ỻyryỻonn
caỽat: a dỽfyn ryt berỽyt bryt brat,
Berỽit brat anuat ober. bydant dolur pan
burer; gỽerthu bychot yr ỻawer,
Pre ator preennwir pan uarno douyd dyd hir;
tywyỻ byd geu; goleu gỽir,
Rerygyl yn dirchiuat kyrchyuyat kewig; ỻaw-
en gỽyr odyỽch ỻat: crin calaf alaf yndeilyat,
Kigleu don drom y tholo; vann yryng gran
agro; krei vymbryt rac ỻetvryt heno,
Osglaỽc blaen derỽ. chỽerỽ chweith onn; chỽec
evwr chwerthinat tonn; nychel grud kystud caỻon,
Ymỽng ucheneit; adyuet arnaf ynol vyggordyf-
neit; ny at duỽ da ydireit. ~
Daydirieit ny atter; namyn tristit a phryder;
nyt atwna duỽ ar awnel.
Oed mackỽy mabklaf: oed goein gyuran yn
ỻys vrenhin; poet gỽyl duỽ ỽrth y dewin,
Or awneler ynderwd ystiryeit yr ae derỻy; cas
dyn yman yỽ cas duỽ vry~

[1035]