The Celtic Literature Coỻective

Kynnbum kein vaglaỽc bum
Jes. MS 111 (Llyfr Coch Hergest)
col. 1036-1039

Kynnbum kein vaglaỽc bum. kyffes eiryaỽc
keinmygyr ny eres: gỽyr ar goet eiryoet am
porthes. Kynn bum kein uaglayỽc bum hy; am
kynnỽyssit ygkyuyrdy; powys paradwys gymry.
Kynn bum kein vaglaỽc bum eiryan; oed
kymwaeỽ vym par; oed kynnỽyf keuyngr-
ỽm. ỽyf trỽm ỽyf truan~
Baglan brenn neut kynhayaf; rud redyn
melyn kalaf; neur digereis agaraf,
Baglan brenn neut gayaf hynn; ytuyd
ỻauar gỽyr ar lynn; neut diannerch vyerchȳ,
Baglan bren̄ neut gỽannỽyn. rud cogeu
goleu ewyn; wyf di garyat gan uorỽyn~
Baglan bren̄ neut kynteuin. neut rud rych
neut crych egin; etryt ym edrych yth yluin,
Baglan bren̄ ganghen uodaỽc. kynheỻych
hen hiraethaỽc; ỻywarch ỻeueryd uodaỽc~
Baglan bren̄ ganghen galet. am kynnỽyssy
duỽ diffret; elwir prenn kywir kynniret,
Baglan brenn byd ystyweỻ; am kynhelyc
a uo gỽeỻ; neut wyf lywarch lawer peỻ.
Y mae heneint ynkymwed ami om gỽaỻt
ymdeint; arcloyn agerynt yr ieueinc,
Y mae heneint yn kymwed ami. omgỽaỻt
ymdanned; ar loyn agerynt y gỽraged,
Dyr gỽenn gỽynt gỽynn gne. godre gỽyd deỽr
hyd diwlyd bre; eidyl hen hỽyr y dyre, ~ ~
Y deilen honn neus kenniret gỽynt; gỽae hi
oe thynghet; hi hen eleni y ganet,
A gereis.i. yr yn was yssy gas gennyf; merch
estraỽn amarch glas: neut nat mi eukyuadas.
Ym pedwar prifgas eirmoet: yngyueruydynt
yn vnoet: pas aheneint heint a hoet,
Wyf hen ỽyf unic ỽyf annelwic oer gwedy
gỽely keinmic; ỽyf truan ỽyf tri dyblic~
Wyf tridyblic hen wyf annỽadal drut; ỽyf ehut
ỽyf annwar; ysaỽl am karaỽd myn kar,
Nym kar rianed nymkenniret neb; ny aỻaf
darymret; wi a agheu nam dygret,
Nymdygret nahun nahoen gỽedy ỻeas ỻaỽr a-
gwen; wyf annwar abar ỽyf hen,
Truan a dynghet adynghỽyt y lwarch. yr y nos
y ganet. hir gnif heb escor ỻudet,

[1036]

=========================================

Nawisc wedy kỽyn; na vit vrỽyn dy vryt. ỻem aw-
el ach werỽ gyỽenỽyn; amgyhud vy mam mab yt ỽyf,
Neut atwen ar vy awen yn hanuot; cun achen;
tri gỽyd oric elwic awen,
ỻym vympar ỻachar ygryt armaaf ywylyaỽ;
ryt kynnyt anghyf duỽ gennyt,
Odiegyd athwelwyf; oth ryledir ath gỽynnỽyf;
na choỻ wyneb gỽyr argnif,
Ny choỻaf dy wneb trin wosep ỽr pan wisc gleỽ
yr ystre; porthaf gnif kynn mudif ỻe,
Redegaỽc tonn ar hyt traeth. echadaf torrit
aruaeth kat ac ado gnaỽt ffo ar ffraeth,
Yssit ym alauarỽyf. briaỽ pelydyr parth y
bỽyf; ny lauaraf na ffowyf.,
Medal migned kalet riỽ, rac carn cann tal glān
avriỽ; edewit ny wnelher nydiỽ,
Gỽasgaraỽt neint am glaỽd caer. a minneu
armaaf ysgỽyt bryt briỽ kynn techaf,
Yscorn athroes di vryen; ae arwest eur amy
en: chỽyth yndaỽ oth daỽ aghen,
Yrergryt aghen rac aghywyr ỻoegyr ny lygraf
vym maỽred; ny duhunaf rianed,
Travum.i. yn oet y gỽas draỽ. a wisc oeur y
ottew; bydei re y ruthrỽn y waeỽ ~
Diheu diweir dywaes. ti yn vyỽ ath dyst ry las,
ny bu eidyl henynwas ~
Gỽen ỽrth lawen yd welas neithwyr athuc ny
techas: oer adraỽd arglaỽd gorlas,
Gỽen ỽrth laỽen yd wylwys neithỽyr. arysgỽyt
ar y ysgỽyd; a chan bu mab ymi bu hywyd ~
Gỽen ỽrth laỽe ydwyliis neithwyr ar ysgỽyt
ar yguis; kan bu mab ymi ny diegis,
Gỽen gỽgyd gochaỽd vy mryt. dy leas ys maỽr
casnar; nyt car ath ladaỽr,
Gỽen vordwyt tyỻ uras. awylyas neithwyr,
ygoror ryt uorlas; a chan bu mab ymi ny thechar,
Gỽen gỽydỽn dy eissiỻut. ruth eryr yn ebyr oedut;
betỽn dedwyd dianghut ~
Tonn tyruit toit eruit. pan aut kyvrein ygovit.
gỽen gỽae rhyen oth etlit ~
Tonn tyruit toit aches. pan aut kyfvrin ygnes
gỽen gỽae; ryhen rtth goỻes ~
Oed gỽr vy mab oedisgỽen haỽl. ac oed nei y vryen,
ar ryt vorlas y ỻas gỽen ~

[1037]

=========================================

Prennyal dywal gal ysgỽn; goruc arloegyr ỻu
kyndrỽyn; bed gỽen uab ỻywarhc hen yỽ hỽnn,
Pedwarmeib arhugeint ambu eurdorchaỽc tyw-
yssaỽc ỻu; oed gỽen goreu onadu,
Pedwar meib arhugeint ambwyat. eurdorchaỽc
tywyssaỽc cat; oed gỽen goreu mab oedat,
Pedwarmeib arhugeint ambỽyn. eurdorchaỽc
tywyssaỽc vnbynn: yỽrth wen gỽeissyonein oedyn,
Pedwarmeib arhugeint ygkenuein lywarch. owyr
gleỽ galỽytheint; tỽỻ eudyot clot trameint,
Pedwarmeib arhugeint a neithyeint vygknaỽt
ỻedesseint da dyuot vygcot col edeint.
Pan las pyỻ oed teuyỻ briỽ. agỽaet ar waỻt hyỻ;
ar amdỽylann ffraỽ ffroyỻ,
Dichonat ystaueỻ oesgyỻ ysgỽydaỽr travydat yn
seuyỻ; a vriwat ar aghat byỻ,
Dyn dewis ar vy meibon. pan gyỽrchei baup yalon,
pyỻ wynn pỽyỻ tan trỽy sawel ~
Oed ỻary ỻaỽ aergre oed aelaỽ eiluyd oed dinas
ar ystre; pyỻ vyn doet perchyỻ eude,
Pansauei yndrỽs pebyỻ yar orwyd erewyỻ. ar
delwei o wr wreic pyỻ,
Briwyt rac pyỻ penngloc ffer. ys odit ỻywyr yt-
lecher; yndaỽ eidil heb dim digoner.
Pyỻ wynn peỻ cunic yglot. handyỽyf nỽyf yrot
othdyuot; yn vab atharaỽ atnabot,
Goreu tridyn y dan nef; awerchetwis y hadef,
pyỻ a selyf a sandef,
Ysgỽyt arodeis y byỻ. kynnoe gyscu neu bu doỻ;
dimiaỽ y hadaỽ arwaỻ ~
Kyt delei gymry ac elyflu o loeger. aỻawer o
beỻ tu; dangossei byỻ bỽyỻ udu,
Naphwyỻ na madaỽc ny bydynt hirhoedlaỽc
ordewaỽt agetwynt; rodyn narodyn kygreir vyt
ỻyma yma bed diuei tringar; yveird =nyserchynt,
ys ei yglot; ỻe nyt elei byỻ pei peỻach parei,
Maen amadaỽc amedel dewrwyr di yssic vroder;
selytf heilin ỻaỽr ỻiwer,
Oed gỽeỻ yny riỽ velen. bed sawyl yn ỻan goỻen
gỽercheidỽ ỻamyr bỽch ỻoryen ~
Bed rud neuscud tywarch nyseiryd gỽeryt am
march; bed ỻygedwy uab ỻywarch ~

[1038]

=========================================

Peỻ odyman aber ỻyỽ; peỻach an dỽy gyfedliỽ;
talan teleisty deigyr hediỽ ~
Eryueis i win ogaỽc. ef aracwan rac reinyaỽc;
esgyỻ gỽaỽr oed waewaỽr dỽc. ~
Ediuar gennyf pan ymercheis. nat gantu y
diewis; kynnydyuei hael hoedel mis,
Atwen leueryd kyni. pandisgynnei ygkyfyrdy;
penn gỽr pan gỽin adyly,

[1039]