The Celtic Literature Coỻective

Ỻynghes von dirion
Jes. MS 111 (Llyfr Coch Hergest)
col. 1051-1053

CCrist iessu ỻwyr uedu ỻeuuer cristaỽn iaỽn
gogaỽn gan ucher. crist keli yr peri prudder ~
vy mardaỽt traethaỽt traethatter, vy meirdy-
on bru senhyon synhyer. vy mardeir eurgadeir
catwer,
vygkerdeu uch ỻyfreu ỻeer. ỻỽrỽ gan-
on ogano y pader. Cret yduỽ odim ny ommed,
cret oe blas nyth gyffro masswed. cret y diodef
duỽ gỽener. ae gyuot y oruot arniuer. O gyt-
uon terynon tỽrỽf glywher. o gytuot rin am-
mot rosser. Saesson dy vryssyon kynngỽand'.
ardaloed ỻukyhoed kỽyner, didefnyd maelenyd
malucher. digyfreith heb gysyeith heb gaer.
am uael dir y clywir hir aer. amlann gỽy
rann ovỽy ruduer. am vueỻt teruyn tỽrỽf

[1051]

=========================================

ucher: taryf ar uaryf o uarwaỽl lyfyrder,
am aber kāmarch y kyfuarcher, ỻyw ỻewe-
nyd y niuer. Yna yt vyd prydyd heb pryder,
o brydyat gobennyat gloeỽder. o prifieith penyt
weith pader, o brif parch pan yth gyuarcher.
Erchỽch y douyd o dyuynder, arduynyant ỻỽ-
ydyant uch ỻeuuer. ^g^Dur arloegyr arlwgyr
y pader, ae gar ae vanyar. ae vaner, Gỽr o
gud paraỽchrud wythuer adaỽ ylywyaỽ y
laỽer. hỽnn abeir dechryn pan dechreuer,
torr terwynrỽyd duỽ gỽener, Duỽ gỽener
coeler nat kelwyd. kilyaỽd seis oe dreis dros el-
uyd, am aber kammarch amharch. Marchdỽ-
rỽf gaỽr ỻaf naỽr aỻuyd. a ỻumman aelaỽ
heb gelwyd. aỻeith dreic dragon y gilyd. ỻoegyr-
wys ar gỽynuan gỽann vyd. gỽyr yggryt
cỽynyt emennyd. gỽr arloegyr alỽgyr y gre-
uyd. adaỽ y ly adaỽ y lywyaỽ yluyd. hỽnn
abeir dechreu dech vyd. ynhir yam ytir yderuyd,
gỽaỽr pennes aflonyd. kyuogyat kymynyat
am uedyd. hyt dydbraỽt adro daỽn y waỽtryd.
y weithret yt glywet let eluyd. y gryrrif adyrrif
ny deruyd, y radeu drỽy dedueuaderỻyd,
Darỻydon karỽn kaer leriyd, rac ỻef duỽ didỽ-
yỻ gerennyd, hyt pan vom ynhir ynherỽyd
gleindit yn rydit rac esplyd, aelaỽ gan vy
reen rodyon bedyd. erchỽch drugared rac dyhed
defnyd, =[Am uueỻt teruyn tỽrỽf adodi. tor-
uoed ỻu kyhoed kỽyn eryssi ar estỽng redet
rodyeu henri. angklaer benn kaer kyuarch
trenghi. kynuerth oli alun teruysgi. gỽas-
gar ac amhar ac amharch drosti. kytlauan
dywan ban yhatrodi. adraỽd ychoỻet gaỻ
gaỻet ny eỻi. O gyfranc barỽn byrr y gywei-
thi. atuyd kelein wenn heb penn heb perthi,
atuyd meirch gỽeilyd gỽael eu diffodi. agolwc
digu ar wyr tu keri. a diaspat van agỽan a-
gỽeidi. a coch ympob tref a c adef trueni. escut
gymry plant galwant ar dewi, a gar tagne-
ued trugared trỽydi, Glassaỽn argoedyd
kedymdeith. gloessedic cỽyndic adiehweith,
gloesson cur kofyon kyfarweith, kywerlyn
hoedyldyn adiffeith, kedyrn loegyr yn ỻygru
kyfreith. kyfrychỽn gỽelỽn eu goleith, duundeb

[1052]

=========================================

saesson ysseỽ nossweith, di voned arwled eu
medweith, aruoỻyein heb getwein gytweith,
adorirnỽrth derwyn dyleith. barỽneit byrr ho-
yd eu kyweith. a ỻyw^va^dyr gỽyned gỽannareith,
adraỽd ỻudet kaỽd kanhymdeith, edrych awelych
wael anreith. amgyuyrdan kyflauan eilweith,
dywygir or mynnir milreith, bratdyhed ogom-
med gobeith, Dydỽyn dyn att duỽ ynvn weith,
goludant ỻuoed ỻaỽn ymdeith. Gỽrd haỽlỽr yn
holi affeith, gỽr alas olesteir dichweith, gỽir-
yon gỽir dileir dyleith. gỽaratwyd gan duỽ
dỽyn y leith. gỽaredaỽr vu yr dewrwyr degweith,
bodlaỽn duỽ pan deruyn pob ieith. Jechyt rann
penyt poen geith. poet ef an rodo rann gyfreith,
gobeith, diwed trugared trỽy gyfreith. Amen~

[1053]