The Celtic Literature Coỻective

Prif Gyuarch Taliesin
Jes. MS 111 (Llyfr Coch Hergest)
col. 1054-1055

Prif gyuarch geluyd pan ryleat. pỽy kynt ae
tywyỻ ae goleuat. neuadaf pan vu padyd,
y creat. neu y dan tytwet. pyyr y seilyat. auo ỻeion
nys myn pỽyỻat. est qui peccator amniuereit. coỻ-
ant gỽlat nesỽy plỽyf offeireireit. boreuebindel. or-
ganont teirpel. eingyl gaỻwydel. gỽnaont eu ry-
uel. pandaỽ nos adyd. pan uyd ỻỽyd eryr pannyỽ
tywyỻ nos. pan yỽ gỽyrd ỻinos mor. pandyuerỽyd
cỽd anys gỽelyd. yssit teir ffynnaỽn. ymynyd sya-
wn. yssit gaer garthaỽn. adan donn eigaỽn,
Gorithgyuarchaỽr. pỽy enỽ y porthaỽr. pỽy vu
periglaỽr. y uab meir mỽynuaỽr, Pa uessur mỽy-
naf. aoruc adaf. pỽy vessur uffern. pỽy tewet yỻenn,
pỽy ỻet y geneu. pỽy meint enneinheu. neu ulaen
gỽyd ffaliỽm. Pỽ estỽng morgrỽm. neu pet anat-
uon. yssyd yn eubon. neuleu agỽydyon. a uuant
geluydyon. neu awdant lyfyryon, Pawnant pan-
daỽ nos aỻiant. pan vyd ydiuant. cỽd a nos rac-
dyd. pan daỽ naswelyd. Pater noster ambulo,
gentis tonans ī adiuuando, sibilem signum
rogantes fortium. amgỽiỽ gỽiỽ am gỽmyd. am-
geissant deu geluyd. am kaer kerindan kerindyd,
rytynneirch pector dauyd. ym wynant ys ewant
ym kaffỽynt yndirdan.kymry yggriduan. proua-
tor eneit. rac ỻỽyth eissyffleit. kymry prif diryeit,
rann rygoỻ bỽyeit, gỽaed hir ucheneit. asgỽyar
honneit. dydoent gỽarthuor. gỽydueirch dyaruor,
eingyl yghyhor. gwelattor arỽydon. gỽynyeith
ar saesson. claudus in syon. orỽyuannusson. bydh-
aỽt penn seiron. rac ffichit lewon. marini brython,
rydaroganon. amedi heon. am hafren auon. ỻa-
dyr ffadyr kenn amassỽy, ffis amala. ffur fiȝ. sel,
dyruedi trinet tramoed. creaỽdyr orohai. huai gentil
diffanai gospeỻ. codigni cota gosgord mur cornu
amandur. neubum gan wyr keluydon. gan uath
hen gan gouannon. gan euuyd gan elestron. ry
ganhymdeith achwysson. blỽydyn ygkaer gofannō,
ỽyf hen ỽyf newyd ỽyf gỽion. ỽyf ỻỽyr. ỽyf synnỽ-
yr keinyon, dygoui dyhen vrython. gỽydyl kyl di-
uerogyon medut medwon. ỽyf bard. ỽyf ny riuaf
y eiỻyon. ỽyf ỻyu. ỽyf syỽ amrysson. sihei. arahei
nys medy. si ffradyr yny ffradri. posberdein bronrein
adyui. adeuhont vỽch medlestri. aganhont gam
uardoni. ageissont gyfuarỽs nysdeubi. heb gyfreith

[1054]

=========================================

heb reith heb rodi. agỽedy hynny dygovi brithuyt,
abyt dyuysgi. nac eruyn dy hedỽch nyth vi. reen
nef rymaỽyr dywedi. rac y grefrym gỽares dy uoli,
Ri rex gl'e amgogyuarch yngeluyd. aweleisty
dn̄s fortis. darogan dỽfyn dn̄i. budyant uffern hic
nemo īpor progenie. ef diỻynghwys ytỽrỽf dn̄s
uirtutum. kaethnaỽt kynnhuỻỽys estis iste est
achynn buasswn asunsei. arnaf bỽyf derwin y
duỽ diheu. achynn mynnỽf deruyn creu. achyn̄
del ewynriỽ ar vynggeneu. achynn vynglkyuaỻe
ar ỻatheu preu. poet ymheneit ydakyfedeu. abreid
omdyweit ỻythyr ỻyfreu. kystud dygyn gỽedy gỽe-
ly agheu. arsaỽl agigleu vy mardlyfreu. ry bryn-
hỽynt wlat nef adef goreu,

[1055]